Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palma de Mallorca, Spain

1.400 EUR

Palma de Mallorca

Γραφείο • 146 m² • Αναφ: PIS 175

Επιφάνειες

Διαβίωση146 m²

Palma de Mallorca

Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα