Οικόπεδο προς αγορά σε Antigua, Spain

500.000 EUR

Antigua

Οικοδομήσιμη γη • 1208 m² • Αναφ: 17899

Επιφάνειες

Διαβίωση1208 m²

Antigua

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα