Οικόπεδο προς αγορά σε Navata, Spain

340.000 EUR

Navata

Οικόπεδο • 1437 m² • Αναφ: CP-6625

Επιφάνειες

Διαβίωση1437 m²

Navata

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα