Οικόπεδο προς πώληση με Σχεδιασμό για 3 Σπίτια - Τέλεια Ευκαιρία Ανάπτυξης

291.955 EUR

250.000 GBP

Metropolitan Borough of Sefton, 136 Norwood Rd

Οικόπεδο

136 Norwood Rd

Metropolitan Borough of Sefton

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα