Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Faro, Portugal

350.000 EUR

Φάρο

Κατάστημα • 160 m² • Αναφ: RP-122001049-7

Επιφάνειες

Διαβίωση160 m²
Σύνολο160 m²

Φάρο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειας
B