Σπίτι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

60 EUR

Barcelona

Ιδιοκτησία • Αναφ: PB20594

Χώροι

Στέγαστρα αυτοκινήτου4

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα