Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

58 EUR

Βαρκελώνη, de la Mineria 14

Φάρμα • Αναφ: PB20594

Χώροι

Στέγαστρα αυτοκινήτου4

de la Mineria 14

Βαρκελώνη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα