Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Bescanó, Spain

50.000 EUR

Bescanó

Εμπορικοί χώροι • 300 m² • Αναφ: 385

Επιφάνειες

Διαβίωση300 m²

Bescanó

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα