Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Poboleda, Ισπανία

33.000 EUR

Poboleda

Θέση στάθμευσης • 78 m² • Αναφ: 128

Επιφάνειες

Διαβίωση78 m²

Poboleda

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα