Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

620.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 274 m² • Αναφ: 598v

Επιφάνειες

Διαβίωση274 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα