Οικόπεδο προς αγορά σε Ferragudo, Portugal

249.000 EUR

Ferragudo

Οικόπεδο • Αναφ: NU-NU_1849

Επιφάνειες

Σύνολο721 m²

Ferragudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα