Οικόπεδο προς αγορά σε Ferragudo, Portugal

350.000 EUR

Ferragudo

Οικόπεδο • Αναφ: NU-NU_4507

Επιφάνειες

Σύνολο1150 m²

Ferragudo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα