Οικόπεδο προς αγορά σε Estômbar, Portugal

60.000 EUR

Estômbar

Οικόπεδο • Αναφ: NU-NU_3809

Επιφάνειες

Σύνολο210 m²

Estômbar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα