Οικόπεδο προς αγορά σε Lagoa (Algarve), Faro, Portugal

277.000 EUR

Lagoa (Algarve), Faro

Οικόπεδο • Αναφ: NU-NU_4511

Επιφάνειες

Σύνολο1484 m²

Lagoa (Algarve), Faro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα