Σπίτι προς ενοικίαση σε Nogueira, Πορτογαλία

5.000 EUR

Nogueira, Braga

Αγροικία • 3460 m² • Αναφ: 15896405

Επιφάνειες

Διαβίωση3460 m²
Αγροτεμάχιο3460 m²

Braga

Nogueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα