Κτίριο προς αγορά σε La Pineda, Ισπανία

126.000 EUR

La Pineda

Εμπορικό κτίριο • 150 m² • Αναφ: LOC_4425

Επιφάνειες

Διαβίωση150 m²

La Pineda

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα