Κτίριο προς αγορά σε Salou, Spain

220.000 EUR

Salou

Εμπορικό κτίριο • 120 m² • Αναφ: BAR_3940

Επιφάνειες

Διαβίωση120 m²

Salou

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα