Κτίριο προς αγορά σε Βιγιένα, Ισπανία

65.000 EUR

Βιγιένα

Εμπορικό κτίριο • 791 m² • Αναφ: LOC0002

Επιφάνειες

Διαβίωση791 m²

Βιγιένα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα