Οικόπεδο προς αγορά σε Sils, Spain

1.228.000 EUR

Sils

Οικόπεδο • 7000 m² • Αναφ: 5238

Επιφάνειες

Διαβίωση7000 m²

Sils

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα