Κτίριο προς αγορά σε São Sebastião, Πορτογαλία

390.000 EUR

São Sebastião, Faro

Κτίριο • 502 m² • Αναφ: 15874475

Επιφάνειες

Διαβίωση502 m²

Faro

São Sebastião

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα