Αποθήκη σε Ρεμπορέντα

80.000 EUR

Nossa Senhora da Anunciada, UF DE SETÚBAL (SÃO JULIÃO, NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA E SANTA MARIA DA GRAÇA)

Αποθήκη • Αναφ: 020612

Επιφάνειες

Χρησιμοποιήσιμο185 m²

UF DE SETÚBAL (SÃO JULIÃO, NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA E SANTA MARIA DA GRAÇA)

Nossa Senhora da Anunciada

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα