Κτίριο προς αγορά σε Schachnern, Αυστρία

895.000 EUR

Schachnern

Εμπορικό κτίριο • 549 m² • Αναφ: 24

Επιφάνειες

Διαβίωση549 m²
Αγροτεμάχιο634 m²

Schachnern

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα