Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

1.930.000 EUR

Valencia

Γραφείο • 930 m² • Αναφ: VOV2011001

Χώροι

Τουαλέτες6

Επιφάνειες

Διαβίωση930 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα