Κτίριο προς αγορά σε Palafrugell, Spain

370.000 EUR

Palafrugell

Βιομηχανικό κτίριο • 200 m² • Αναφ: N-025

Επιφάνειες

Διαβίωση200 m²

Palafrugell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα