Οικόπεδο προς αγορά σε La Bisbal d'Empordà, Spain

190.000 EUR

La Bisbal d'Empordà

Οικοδομήσιμη γη • 605 m² • Αναφ: BT-020

Επιφάνειες

Διαβίωση605 m²

La Bisbal d'Empordà

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα