Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

275.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 250 m² • Αναφ: P_LOCNBV

Επιφάνειες

Διαβίωση250 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα