Οικόπεδο προς αγορά σε Gandia, Ισπανία

61.000 EUR

Gandia

Οικοδομήσιμη γη • Αναφ: 0000314/6563

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1081 m²

Gandia

Gandia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα