Οικόπεδο προς αγορά σε Gandia, Ισπανία

212.000 EUR

Gandia, Benipeixcar

Οικοδομήσιμη γη • Αναφ: 0000316/6563

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο445 m²

Benipeixcar

Gandia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα