Οικόπεδο προς αγορά σε Biar, Ισπανία

27.000 EUR

Biar

Οικόπεδο • 11745 m² • Αναφ: PAR0001

Επιφάνειες

Διαβίωση11745 m²

Biar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα