Οικόπεδο προς αγορά σε Biar, Ισπανία

55.000 EUR

Biar

Οικόπεδο • 27378 m² • Αναφ: PAR0003

Επιφάνειες

Διαβίωση27378 m²

Biar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα