Οικόπεδο προς αγορά σε La Oliva, Spain

247.500 EUR

La Oliva

Οικόπεδο • 3100 m² • Αναφ: F603-244071-JC

Επιφάνειες

Διαβίωση3100 m²

La Oliva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα