Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palma, Spain

450 EUR

Palma

Γραφείο • 150 m² • Αναφ: JM07

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση150 m²

Palma

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα