Οικόπεδο προς αγορά σε L'Ametlla de Mar, Ισπανία

322.000 EUR

L'Ametlla de Mar

Οικόπεδο • 800 m² • Αναφ: Xtevarria

Επιφάνειες

Διαβίωση800 m²

L'Ametlla de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα