Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

445.000 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 4 Μπάν. • 236 m² • Αναφ: 0099-00194

Χώροι

Μπάνια4

Επιφάνειες

Διαβίωση236 m²
Αγροτεμάχιο302 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα