Οικόπεδο προς αγορά σε Pinhal Novo, Portugal

67.500 EUR

Pinhal Novo, Pinhal - Oleiros - Ponte da Barca

Οικόπεδο • Αναφ: ZMPT533209

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1000 m²

Pinhal - Oleiros - Ponte da Barca

Pinhal Novo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα