Οικόπεδο προς αγορά σε Vilela, Portugal

205.000 EUR

Vilela

Οικόπεδο • Αναφ: ZMPT532282

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο8193 m²

Vilela

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα