Οικόπεδο προς αγορά σε Passó, Πορτογαλία

15.000 EUR

Passó, Braga

Οικόπεδο • 4500 m² • Αναφ: 14161990

Επιφάνειες

Διαβίωση4500 m²

Braga

Passó

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα