Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Μπράγκα, Πορτογαλία

127.500 EUR

Μπράγκα, Braga

Αποθήκη • 375 m² • Αναφ: 14161318

Επιφάνειες

Διαβίωση375 m²

Braga

Μπράγκα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα