Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Montenegro, Πορτογαλία

1.000 EUR

Montenegro, Faro

Κατάστημα • 352 m² • Αναφ: 15815668

Επιφάνειες

Διαβίωση352 m²

Faro

Montenegro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα