Οικόπεδο προς αγορά σε Valadares, Portugal

219.900 EUR

Valadares, Rua do Paço

Οικόπεδο • Αναφ: ZMPT542003

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1629 m²

Rua do Paço

Valadares

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα