Οικόπεδο προς αγορά σε Fornelos, Portugal

99.000 EUR

Fornelos, Rua do Anquião

Οικόπεδο • Αναφ: ZMPT507170

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1450 m²

Rua do Anquião

Fornelos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα