Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palamós, Ισπανία

180 EUR

Palamós

Γραφείο • 100 m² • Αναφ: 01342

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση100 m²

Palamós

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα