Οικόπεδο προς αγορά σε Tossa de Mar, Spain

270.000 EUR

Tossa de Mar

Οικοδομήσιμη γη • 174 m² • Αναφ: 713

Επιφάνειες

Διαβίωση174 m²

Tossa de Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα