Οικόπεδο προς αγορά σε El Puig de Santa Maria, Spain

116.000 EUR

El Puig de Santa Maria

Οικόπεδο • 299 m² • Αναφ: 3327V

Επιφάνειες

Διαβίωση299 m²

El Puig de Santa Maria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα