Οικόπεδο προς αγορά σε El Puig de Santa Maria, Spain

7.116.800 EUR

El Puig de Santa Maria

Οικόπεδο • 3665 m² • Αναφ: 3226V

Επιφάνειες

Διαβίωση3665 m²

El Puig de Santa Maria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα