Κτίριο προς αγορά σε Estômbar, Portugal

1.500.000 EUR

Estômbar, 1 En 125

Εμπορικό κτίριο • Αναφ: 122881057-645

1 En 125

Estômbar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα