Σπίτι προς αγορά σε Passau, Germany

999.000 EUR

PA

Ιδιοκτησία • 8 δωμάτιο/α • 480 m² • Αναφ: 348

Χώροι

Δωμάτια8

Επιφάνειες

Διαβίωση480 m²
Αγροτεμάχιο1220 m²

PA

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα