Προς πώληση-εστιατόριο

99.000 EUR

Πόρτο

Εστιατόριο • 2 Μπάν. • 124 m² • Αναφ: 45718

Χώροι

Μπάνια2

Επιφάνειες

Διαβίωση124 m²
Χρησιμοποιήσιμο124 m²

Πόρτο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα