Οικόπεδο προς αγορά, Πορτογαλία

67.000 EUR

São João, Santarém

Οικόπεδο • 333 m² • Αναφ: 15789105

Επιφάνειες

Διαβίωση333 m²

Santarém

São João

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα