Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

1.050 EUR

Barcelona

Γραφείο • 80 m² • Αναφ: 2575

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση80 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αυλή
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα