Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

124.500 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 175 m² • Αναφ: 125251

Επιφάνειες

Διαβίωση175 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα